Merkenrecht

Toestemming

In Nederland kent men de Nederlandse Auteurswet en deze wet beschermt de makers van origineel werk zoals illustraties en tekeningen (als voorbeeld de illustraties van o.a. Jip en Janneke, Dribbel, Nijntje etc.) Dit betekent dat de maker van een origineel werk, ook wel auteur (of eigenaar van deze auteursrechten), als enige mag bepalen waar, wanneer en hoe deze tekeningen en of illustraties gebruikt mogen gaan worden. Heel simpel gezegd is het dus niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken zoals tekeningen van iemand anders over te nemen, te verveelvoudigen en in het openbaar te maken. Een verveelvoudiging of openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende is onrechtmatig.

Het auteursrecht is een onderdeel van intellectueel eigendomsrecht waaronder ook het merkenrecht valt en op het moment dat een werk van iemand zoals illustraties en/of tekeningen ook een merk zijn dan betekent dit in het kort dat het niet is toegestaan om een merk van iemand anders commercieel te gebruiken. Het is dus niet toegestaan om een werk van iemand anders over te nemen en commercieel te gebruiken.