Privacybeleid

Onze Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden bepalen de manier waarop u gebruik mag maken van PartyYard en hoe wij uw account zullen behandelen. Door het gebruik van PartyYard, verklaart en garandeert u dat u aan alle onderstaande eisen voldoet. U verklaart PartyYard niet op een manier te gebruiken dat wetten of voorschriften overtreedt. Als u zich aanmeldt bij PartyYard namens een bedrijf of andere entiteit verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om deze voorwaarden namens hen te accepteren.

Onze Privacybeleid wordt behandeld als onderdeel van deze voorwaarden. Op PartyYard.com kunt u vertrouwen op een veilige en waardevolle content waar iedereen van kan genieten. In de 'wereld van cyberspace', op het internet, is dit vertrouwen erg belangrijk voor u, uw familie en PartyYard. Om er voor te zorgen dat PartyYard.com een veilige en leuke website blijft hebben we een aantal regels opgesteld;

  • Niet alles wat online staat is betrouwbaar en hiermee bedoelen wij dat u niets mag publiceren of plaatsen op PartyYard.com dat een virus of schadelijke software bevat. PartyYard is niet aansprakelijk voor documenten die geplaatst zijn door derden die virussen of schadelijke software bevatten. PartyYard zal trachten dergelijke bestanden te weren van de website. Wanneer u software en/of bestanden van PartyYard.com download doet u dat op eigen risico. Wij adviseren u om uw systeem zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke software en virussen. Uzelf bent verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst op PartyYard.com. PartyYard heeft het recht om alle geplaatste bestanden te controleren en eventueel te verwijderen als deze onacceptabel en/of strijdig zijn met onze regels.
  • PartyYard geeft geen garantie voor eventuele error codes (hiermee wordt een fout op de pagina voor de lezer duidelijk gemaakt), tekstfouten of 404 pagina's (een 404 pagina geeft aan dat er op de pagina niks te vinden is). In geen geval, inclusief nalatigheid, zal PartyYard aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere en/of gevolgschade. Ook niet voor schade door gebruik wanneer PartyYard.com niet online is, inclusief onbeperkt gebruik en het vertrouwen van de gegevens over PartyYard. Hetzelfde geldt voor onderbrekingen, fouten, weglatingen, verwijderen van bestanden, systematische vertragingen of uitzendingen en openbaar maken van communicatie of ander gebrek van presentaties. Mocht de website offline gaan of mocht er verlies van klantgegevens plaatsvinden dan kan PartyYard niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor oorzaken buiten onze controle, zoals; oorlog, rellen, branden, aardbevingen, stakingen, stroomuitval, ongewoon hevige weersomstandigheden, en daden van hackers of derden, zoals internet service providers. Eventuele donaties voor het donateurschap zijn niet terug te vorderen.
  • Als we om persoonlijke informatie (zoals een emailadres) vragen, dan wordt deze informatie nooit gedeeld met derden. We gebruiken geen informatie om u te identificeren. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een loginnaam en wachtwoord. We verzamelen informatie zodat bezoekers op PartyYard.com kunnen meedoen aan activiteiten die leuk, interessant en/of leerzaam zijn. We kiezen onze underwriters zorgvuldig, om ervoor te zorgen dat het bedrijf, de producten en diensten binnen de normen van PartyYard passen.

Gebruiksvoorwaarden

PartyYard controleert alle profielen, en zal profielen die ongepaste uitspraken bevatten zonodig wijzigen of weigeren. Het gebruik van beledigende en/of grof taalgebruik, nicknames die bestaan uit ongepaste woorden en ander taalgebruik dan Nederlands en Engels zijn op onze website niet toegestaan, kortom; respect voor (andere) leden. Wij en ons gehele team zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van alle gebruikers, adverteerders, gelinkte websites, of andere leden. We bieden onze leden op de website graag goed onderbouwde en objectieve informatie. Het is leden en bezoekers daarom niet toegestaan om via de ledensite commerciële berichten/spam te versturen en/of te plaatsen, of op een andere manier klanten te werven via deze weg. Ook het verzamelen van gegevens van leden om hen in een gegevensverzameling op te nemen is niet toegestaan. Overtreders zijn per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 5.000,00 te betalen aan PartyYard. Elk verzonden of geplaatst bericht wordt als een individuele overtreding gezien. Als u deze regels overtreedt kunnen we uw account opschorten of beëindigen. Wanneer u denkt dat iemand zich niet aan deze regels houdt, vragen we u dit onmiddellijk aan ons te melden.

Totstandkoming overeenkomst

PartyYard hanteert 2 vormen van lidmaatschap te weten: gratis lid en betaald lid. Om een  lidmaatschap aan te gaan bij PartyYard moet u tenminste 18 jaar zijn. U dient de verplichte velden van het registratieformulier in te vullen. Wanneer aan de voorwaarden tot registratie is voldaan, beschikt u over een eigen inlogcode dat gelijk staat aan het ingevulde gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. In het geval een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt PartyYard zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. PartyYard kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een lid. In dat geval kan de gebruikersnaam en/of het wachtwoord automatisch opgevraagd worden door middel van een e-mail. PartyYard kan niet aansprakelijk worden gesteld als u uw account niet kunt openen, door gestolen of gehackte wachtwoorden. We hebben geen toegang tot uw huidige wachtwoord, en om veiligheidsredenen, mogen alleen wij uw wachtwoord opnieuw instellen. We weten niet wie welke rol heeft binnen uw bedrijf of wat de aard is van uw persoonlijke relaties. U heeft geen toegang tot en mag geen informatie vragen over een account dat niet van u is. U dient uw (rekening-gerelateerde) geschillen rechtstreeks met de andere partij op te lossen. U mag niet op grond van deze overeenkomst iemand anders toewijzen op uw rechten. Wij kunnen onze rechten naar eigen inzicht toewijzen aan een andere persoon of entiteit. Het lidmaatschap van PartyYard is persoonlijk en niet overdraagbaar. PartyYard behoudt zich het recht om leden te weigeren, dit zal de betreffende aanvrager zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Er vind geen verandering in de voorwaarden plaats op verzoek van een gebruiker. Vanwege het grote aantal gebruikers op PartyYard, kunnen we deze voorwaarden niet wijzigen per lid of per groep. De voorwaarden en regels zijn voor iedereen van toepassing.

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om het Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden van PartyYard door te nemen. Deze zijn van toepassing wanneer u zich aanmeldt bij PartyYard en blijven van toepassing zolang u gebruik maakt van onze service.

Contact opnemen

Indien u een vraag, suggestie en/of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met PartyYard via info@Party-Yard.com.